Jesteś tutaj

Uniwersytet Ekonomiczny Jelenia Góra

Adres: 
ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra
Numer telefonu: 
757 538 202
Długi opis: 

Historia Wydziału rozpoczęła się w 1959 r. od utworzenia w Jeleniej Górze Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1969-1982 funkcjonowała w Jeleniej Górze Filia Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a od 1974 roku Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 1982 ro-ku Filia została przekształcona w Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług, który w 1991 roku zmienił nazwę na Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, a 8 marca 2012 roku na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Sejm RP w dniu 18 marca 2008 roku przyjął Ustawę o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008 r.Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą cztery Wydziały: Nauk Ekonomicznych; Inżynieryjno-Ekonomiczny; Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki z siedzibą w Jeleniej Górze. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, a studia drugiego stopnia to trwające 4 semestry studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach studiów trzeciego stopnia – doktoranckich, trwających osiem semestrów, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii, a od roku akademickiego 2012/2013 również stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii. Pro-gram oferowanych studiów doktoranckich uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce ekonomii oraz praktyce biznesu, zmiany zachodzące w otoczeniu polskiej gospodarki, koncentruje się na ich wyjaśnianiu i analizie wewnętrznych czynników dostosowawczych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego.